Charles Explorer logo
🇬🇧

Artistic Criticism between Literature and Film

Class at Faculty of Arts |
ABO700786

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vzhledem k praktickému záměru semináře lze předpokládat průběžné dynamické rozvíjení osnovných témat.

1)      Tradiční výměry umělecké kritiky a jejich aktualizace. Co kritika je a není – a čím by měla a neměla být? K čemu kritika v minulých dekádách byla / dnes je na světě – a je vůbec co k čemu?

2)      Teoretický fundus a kritická praxe, teoretický rozmysl a kritický pohled – jak spolu mohou vycházet?

3)      Styl kritiky a kritika stylem. Dramaturgie kritického textu. Rewriting.

4)      Specifika umělecké kritiky podle zaměření – literární, filmová, případně výtvarná kritika. Exkurz: špatný scénář jako zmatený evergreen české filmové kritiky.

5)      Kritici, blogeři a youtubeři. Přežijí nástup AI?

6)      Kritika metakritikou.

7)      Etické kolíky kritikova hřiště. Argumentační fauly.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář praktické kritiky si klade za cíl prověřit hypotézy o současném postavení, smyslu a roli umělecké kritiky promýšlením cizích a tvorbou vlastních kritických textů.