Charles Explorer logo
🇨🇿

Výuka a úskalí výuky češtiny jako druhého a cizího jazyka na mezinárodní škole

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700787

Sylabus

1. Úvodní hodina, čeština jako druhý jazyk a mateřský jazyk. Systém výuky na mezinárodní škole.

2. Specifika výuky v mezinárodním vzdělávání, inkluze na mezinárodní škole, výuka českého jazyka (jako mateřského jazyka), výuka dějepisu a zeměpisu.

3. Přístupy k výuce, legislativa, oficiální testy z partnerské české školy

4. Jak rozvíjet slovní zásobu a čtenářskou gramotnost

5. Kazuistika 1 (studentka – maminka Češka, tatínek Francouz, vzdělávání v anglickém jazyce, neosvojená psací gramotnost)

6. Kazuistika 2 (student – rodiče z Lotyšska, nevlastní tatínek Čech, od

3. třídy v českém vzdělávacím systému, doma mluví anglicky a lotyšsky)

7. Čeština jako cizí jazyk pro děti – výuka v mezinárodním školství

8. Vlastní práce studentů

9. Vlastní práce studentů

10. Vlastní práce studentů

11. Vlastní práce studentů

12. Exkurze na MŠ? (v jednání)

13. Závěrečná hodina, shrnutí, dotazy

Anotace

Seminář seznamuje studenty se systémem a specifiky výuky na mezinárodní škole. Výuka bude prakticky zaměřená tak, aby studenti měli možnost využít nabyté poznatky v praxi, a to nejen na mezinárodní škole, ale i na škole české.