Charles Explorer logo
🇬🇧

The Czech Sea as a Blue Literary Phenomenon

Class at Faculty of Arts |
ABO700799

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

2. 10. Vyplouváme

Představení motivace ke kurzu, metody a literatury, sdílení společných očekávání, mořský brainstorming. 9. 10 Modrá kulturní studia

S důrazem na pojetí literárního badatele Steva Mentze. Seznámíme se ale i s dalšími teoretickými přístupy k moři od bachelardovské fenomenologie po „oceánskou komparatistiku“ Debjani Ganguly. #thalassa #oceanfeeling #tekutamodernita #waterbodies #bluemind

·       Steve Mentz: Toward a Blue Cultural Studies 16. 10. Český obrat ke krajině

Reflexe tuzemského myšlení krajiny v literární teorii (zhruba od topologie k ekokritice). Vyjdeme z exkurzu v Krajinách tvořených slovy (2016) Martina Tomáška. #librova #hodrova #peprnik #jedlickova #kopecky

 ·       Martin Tomášek: Teorie literární krajiny, s. 13–26 23. 10. Pravěká moře I

Představíme si geologickou prehistorii Českého masivu se zaměřením na vědecký odkaz Joachima Barranda a budeme zkoumat, jak se s ním konfrontuje literatura. #arbes #podlipska #hastrman #trampove #foglar #trilobiti

·       Jakub Arbes: Trilobit

·       Sofie Podlipská: Baruška a trilobit 30. 10. Pravěká moře II

Zvážíme, jak se geologické objevy propsaly do obecného povědomí, jak figurují ve školách či muzeích a co se děje, když geolog básní. #hasek #seifert #bankova #mrtvazrcadla

 ·      Amálie Kutinová: Gabra a Málinka v Praze (kapitola „Parolodí do Barrandienu“)

·       Ladislav Zedník: Město jeden kámen (část „Barrandeum“) 6. 11. Česká touha po moři?

Přesuneme se k obrazům moře v dějinách politických útvarů na našem území od dob nejstaršího písemnictví, především pak kriticky k pokusům o jeho dosažení. #potopa #premyslotakarII #husitanabaltu #kolonie #adriaport #dunajodralabe

·       Kollár, J.: Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko se zvláštním ohledem na slavjanské živly r. 1841 konanou (vydání 1907, s. 115–118)

·       Kosatík, P.: České snění (kapitola „Sen o moři“) 13. 11. Cesty k mořím a dál na lodích

Zaměříme se na fenomén českého cestovatelství a námořnictví, s přihlédnutím k literatuře v nabídce knihovny České asociace námořního jachtingu. #svatyvojtech #borovicka #komensky #konkolski #krautchsneider

·       Lubomír Martínek: Mám rád vše, co létá (rozhovor)

·       Miloš Doležal: Češi na Jadranu 20. 11. Shakespearova Zimní pohádka

Prozkoumáme asi nejznámější literární výskyt „přímořských Čech“. A navrch se seznámíme s fenoménem bohémy, který napomůže oblíbenosti tohoto pozapomenutého motivu v moderní literatuře. #perdita #greene #murger #pargeter #bohemia

·       William Shakespeare: Zimní pohádka 27. 11. Böhmen am meer

Podíváme se na podoby přímořských Čech v německy psané poválečné literatuře, jak je prezentuje antologie Reinera Neuberta Böhmen liegt am Meer: ein literarisches Lesebuch (1999). #bachmann #fuhmann #braun #monikova #ensensberger #grusa

·       Ingeborg Bachmann: Čechy leží u moře

·       Franz Fühmann: Čechy u moře 27. 11. Perdita ars bohemica

Konfrontujeme Shakespearovu Zimní pohádku a Neubertův výběr s českým / nomádským přístupem. Kdo je tady exulant? #obrozenci #tominova #topol #denemarkova #rudis

·       Radka Denemarková: Shakespeare má pravdu. Čechy leží u moře 4. 12. Metafory, parodie, satiry

Jak se české moře objevuje v „pokleslejších“ či ironických podobách? Jaké spektrum metafor se s ním spojuje? #jaracimrman #namestibratrimasinu #husanaprovazku #jirizacek #mladymuzabilavelryba

·       David Drábek: Náměstí bratří Mašínů (druhá část) 11. 12. Modré vnitrozemí

Chybějící moře se pokusíme závěrem zpochybnit skrze naše zapojení do cyklu planetární vody a budeme hledat stopy modrého myšlení v literatuře tzv. vnitrozemské. #otapavel #cerepkova #brabcova #hruska #borkovec #whoever

 ·       Četba bude upřesněna. 18. 12. Deep Blue Babies I

Hodina vyhrazená referátům a tomu, co se nestihlo. 8. 1. Deep Blue Babies II

Čas na referáty a společnou bilanci našeho dobrodružství. Dál už musí plavat každý sám.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

České moře existuje. Intelektuální ambicí tohoto kurzu bude prozkoumat jeho různorodé literární podoby. Tradiční chápání českého moře jako „motivu“, „toposu“ či „metafory“ migrujícího napříč žánry, epochami i několika jazykovými oblastmi (zejména německou, anglickou a českou) se přitom pokusíme rozšířit o perspektivu tzv. modrých kulturních studií. Jde o pracovní označení pro množství interdisciplinárních výzkumů, které zhruba od roku 2000 v souvislosti s myšlením globalizace, postkolonializmu a klimatické změny vracejí moře a oceány do středu svých úvah jako specifické dějinotvorné subjekty. V jejich duchu se pro nás „české moře“ stane především jiným druhem uvažování o nás samotných, jak se neznáme, abychom mimo jiné problematizovali hranici mezi člověkem a krajinou, pevninou a mořem, domovem a vyhnanstvím.

PS: Pro zápis do kurzu není nutné umět plavat.