Charles Explorer logo
🇬🇧

Corpus approaches in critical discourse analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO700807

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. CDA jako přístup/hnutí, jeho podstata a historie

2. Kritika CDA

3. Korpusové nástroje v CDA jako reakce na kritiku

4. Konkrétní výzkumy využívající korpusové nástroje v rámci CDA

5. Vlastní praktické aplikace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje výraznému proudu kritické analýzy diskurzu (CDA) založeného na využívání korpusů a nástrojů korpusové lingvistiky. První část programu semináře směřuje k orientaci v základních východiscích kritické analýzy diskurzu, v jejích hlavních limitech a v možnostech jejich překonávání korpusovými přístupy.

Druhá část se soustředí na praktické užití korpusových nástrojů v konkrétní analýze diskurzu.

Study programmes