Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Popularization Books Database

Class at Faculty of Arts |
ABO700888

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je dokončit sestavení anotované databáze knižních publikací o češtině určených laickému čtenářskému publiku. Studenti budou vyhledávat publikace v bibliografických databázích a v katalozích a budou pak vyplňovat do databáze stanovené údaje (včetně podrobného soupisu témat, jimž se daná publikace věnuje).

Publikace budou do databáze zařazovány v zásadě retrospektivně, tzn. od novějších k starším (1945). V semináři bude rovněž prověřena funkčnost databáze pomocí vyhledávacích sond.