Charles Explorer logo
🇬🇧

Intelligence Services

Class at Faculty of Arts |
ABO700999

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do problematiky, seznámení s předmětem a organizací výuky; přehled základní literatury. Představení témat závěrečných seminárních prací. 2.

Co je zpravodajství a jaké je poslání současných ZS? 3. Z historie ZS ve světě od počátku zpravodajství po polovinu 20. století. 4.

Z historie československých ZS do roku 1990. 5. Změny v působení ZS po skončení studené války a jejich role dnes. 6.

Světové ZS dnes: základní přehled a charakteristika. 7. Zpravodajská komunita ČR dnes, její role a priority. 8.

Zpravodajský výkon, zdroje, metody. Tajné operace a aktivní opatření. 9.

Zpravodajský cyklus a zpravodajská analýza. 10. Strategická zpravodajská analýza. 11.

Zpravodajská diplomacie. 12. Zpravodajství v ČR z pohledu práva; etika ve zpravodajství. 13.

Závěr/rezerva. Setkání k přípravě závěrečných prací, konzultace, miscelanea.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má seznámit s nejširšími souvislostmi zpravodajství jak v historickém kontextu (od vyzvědačství po moderní formy zpravodajského působení specializovaných služeb -civilních vs vojenských, rozvědných vs kontrarozvědných), tak i v kontextu zpravodajské metodologie, tzn. způsobů zpravodajského výkonu. Zvláštní důraz je položen na vysvětlení jednotlivých rolí zpravodajských služeb, zejména s ohledem na působnost českých

(resp. československých) služeb, a také zde v historickém průřezu jejich vývoje ve 20. a 21. století. Předmět nezapomíná ani na seznámení s významnými světovými zpravodajskými službami, kde se soustřeďuje na služby demokratického světa, a v této souvislosti věnuje konkrétní pozornost i legislativním a etickým otázkám jejich působení.