Charles Explorer logo
🇬🇧

Tutoring

Class at Faculty of Arts |
ABO800888

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Plán předmětu se řídí plánem příslušné paralelky ÚJS.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je realizován jako individuální či týmové, prezenční či distanční konzultace účastníka kurzu se studenty jedné paralelky Úvodního jazykového semináře, a to za nebo bez účasti vyučujícího. Jeden tutor bude přidělen vždy k jednomu vyučujícímu a jednomu paralelnímu semináři ÚJS.

Tutor se spojí s vyučujícím dané paralelky a seznámí se s programem semináře na celý semestr. Tutor studentům aktivně nabízí pomoc, stejně tak se studenti hlásí tutorovi z vlastní iniciativy.

Tutor pravidelně konzultuje s vyučujícím náplň jednotlivých seminářů a na základě svých tutorských zkušeností poskytuje vyučujícímu zpětnou vazbu k výuce, materiálům, případně k používané studijní příručce. V závěru semestru informuje garanta kurzu o svém tutorském působení v daném semináři.