Charles Explorer logo
🇬🇧

MA Thesis Seminar (Czech Language)

Class at Faculty of Arts |
ABO900105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti se setkávají s vyučujícími alespoň pětkrát za semestr, a to dle harmonogramu stanoveného před začátkem kursu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je určen studentům, kteří připravují diplomovou práci. Směřuje studenty ke kritickému čtení odborné literatury v souvislosti se zvoleným tématem, k výběru a zpřesňování metodologie výzkumné části (stanovení výzkumných otázek, výběr metody sběru dat, sestavení výzkumného vzorku, výběr metodologie pro analýzu dat a její vhodná aplikace na výzkumná data aj.) a k tvorbě kvalitního textu závěrečné práce.

Study programmes