Charles Explorer logo
🇬🇧

Children's non-literature

Class at Faculty of Arts |
ABO900106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy

1)      Medvěd Flóra a jiné „divočiny“ -      Co je literatura pro děti? První představy, ujasnění základních termínů. -      Kdo s kým mluví – a čím prostřednictvím? Modely komunikační situace v literatuře pro děti.

2)      Mrňata, zvířata a jejich páníčci -      Vypravěč a postavy v literatuře pro děti. -      Literatura pro děti z hlediska svých specifických funkcí.

3)      „Agaton s Teodorem si byli hrozně podobní. Zvlášť Teodor. Byli to totiž opravdu dvojčata. Dokonce oba dva! A od narození!“ -      Jazyk dětí, jazyk dětské literatury.

4)      „Žádné děti, žádné knihy, jen teorie“ -      Konstruktivistické teorie literatury pro děti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen jak zájemcům a zájemkyním o dětskou literaturu, tak těm, kteří zatím netuší, proč by jí měla literární věda věnovat pozornost.

Primárním cílem kurzu je prozkoumat hlavní textové znaky literatury pro děti, sekundárně se pak budeme zabývat vnětextovými charakteristikami této literatury, jež pro interpretaci často bývají stejně relevantní jako text sám.

Jako prameny využijeme např. texty Daisy Mrázkové, Maurice Sendaka nebo Petra Stančíka. Četbu primárních textů přitom budeme prokládat odbornými reflexemi literatury pro děti (např. Františka Tenčíka, Vladimíra Nezkusila či Karín Lesnik-Obersteinové).