Charles Explorer logo
🇬🇧

Final Thesis – Data Analysis (Czech Literature)

Class at Faculty of Arts |
ABO900110

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro přípravu závěrečné kvalifikační práce, probíhá formou konzultací s vedoucím práce.

Study programmes