Charles Explorer logo
🇬🇧

What is a Woman? Reading Lyrics through a Feminist Lens

Class at Faculty of Arts |
ABO900177

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studentky a studenty ochotné rozvíjet své interpretační schopnosti při výkladu písňových textů, nad nimiž si lze klást otázku „Co/kdo je žena?“. Z interpretů se tedy zaměříme např. na Les Reines Prochaines, Chinawoman/Michelle Gurevich, Čokovoko, Muchu či Marii Peszek. V analýze jednotlivých písní budeme vycházet z různých feministických teorií, přizpůsobených vždy konkrétnímu textu, klasickými díly tzv. druhé vlny feminismu (Simone de Beauvoir, Betty Friedan) počínaje a publikacemi představitelek třetí vlny a queer theory konče (Rosi Braidotti, Judith Butler).

Vstupní požadavky: schopnost číst anglicky (znalost angličtiny na úrovni B1/B2), nadšení, ochota interpretovat a diskutovat