Charles Explorer logo
🇬🇧

Final Thesis – Data Analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO900200

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti se setkávají s vyučujícími alespoň pětkrát za semestr, a to dle harmonogramu stanoveného před začátkem kursu.

Seminář probíhá ve čtvrtek v čase 10:50–12:20.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen studentům v různých fázích zpracování diplomové práce. Podmínkou pro absolvování semináře je zadání tématu DP nejpozději do 8. týdne semestru, ve kterém kurz navštěvují.

Kurz směřuje studenty ke kritickému čtení odborné literatury v souvislosti se zvoleným tématem, k zadání tématu DP, k výběru metodologie výzkumné části práce a sběru dat.