Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO900204

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na úvodní hodině stručně shrneme Adornovy reflexe poezie po válce a budeme o nich uvažovat v souvislosti s Celanovým dílem. Program dalších hodin se bude odvíjet na základě dohody a diskuze. Možné vodítko mohou poskytnout autoři uvedení v literatuře.   8. 3. - seminář bude věnován Halasovým projektům Potopa a Hlad, text nejlépe ve vydání L. Kundery (Halas, František. A co básník. Dílo FH III. Praha: Československý spisovatel, 1983. 15. 3. G. Benn: Básně, přednáška Problémy lyriky 22. 3. J. Kolář: Prometheova játra; B. Brecht, vybrané básně z poválečného období 29. 3. antologie Wiener Gruppe (Rubato 2015) upřesněný program k dalším seminářům, zkrácené názvy odkazují k bibliografii; - změny po dohoě možné   5. 4. Tadeusz Rózewicz: básně ze 40. a 50. let, nejlépe výbor T. Rózewicz: Mezi apokalypsou a ..., Paseka 2004, alespoň do s. 65 / K. Šiktanc: Heinovské noci 12. 4. B. Brecht (výběr z pozdních básní), H. M. Enzensberger: Zpěv z potopy (český výbor) 19. 4. G. Eich: Víceméně (oddíly 1-3) 26. 4. I. Bachmannová: Čára života, J. Bobrowski: Obětní kámen upřesněný program závěru semináře 10. 5. H. Heissenbüttel: Texty, E. Jandl: Mletpantem 17. 5. V. Effenberger: Přízrak třetí války (viz soubory) + Zbyněk Havlíček: vybrané básně - z Veškerá poezie, Dybbuk 2016 (popř. soubor Otevřít po mé smrti).  

(k diskuzi: A. Ginsberg: Kvílení, Ch. Olson Projective Vers (1950) + výbor Profese poezie)