Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary literary magazines and criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO900205

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kritický sborník

Literární noviny

Host

Tvar

Kritická Příloha Revolver Revue + Revolver Revue

Souvislosti

A2

Internetová periodika

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je představit jednotlivé české literární časopisy se zaměřením na recenzní a kritickou praxi, získaná orientace však může také podněcovat obecnější úvahu o stavu nynější literární kritiky a o jejích funkcích. Tematizována budou výběrově periodika, která v současných diskusích dominují, nebo podobu těchto diskusí po roce 1989 zásadně formovala (viz tematické okruhy níže). Dílčí texty, jež budou tvořit náplň seminářů, zpravidla rovněž prezentují klíčové osobnosti české literární kritiky posledního čtvrtstoletí (Pavel Janoušek, Jan Štolba, Marek Vajchr ad.).

Kurz je určen primárně studentům bakalářského stupně.