Charles Explorer logo
🇬🇧

MA Thesis Seminar II

Class at Faculty of Arts |
ABO900206

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti se setkávají s vyučujícími alespoň pětkrát za semestr, a to dle harmonogramu stanoveného před začátkem kursu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je určen studentům v pokročilejších fázích zpracování diplomové práce. Směřuje studenty ke kritickému čtení odborné literatury v souvislosti se zvoleným tématem, k precizaci metodologie výzkumné části práce a její vhodné aplikaci na výzkumná data, k tvorbě kvalitního textu závěrečné práce, popř. k přípravě na obhajobu práce.

Study programmes