Charles Explorer logo
🇬🇧

MA Thesis Seminar II

Class at Faculty of Arts |
ABO900207

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různě pokročilých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty vede k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro lingvistický výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku.