Charles Explorer logo
🇨🇿

Praxe průběžná I (UČDJ)

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO900211

Anotace

Smyslem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách ověřili své znalosti, které nabyli při didaktických seminářích a při seminářích s výukou dětí a mládeže souvisejících.

Studenti se účastní náslechů u svého fakultního učitele a následně samostatně učí.

Pod vedením mentora reflektují své působení na pedagogické praxi. Na oboru UČDJ může být tato praxe spojena s výukou zahraničních studentů na FF UK.

Podmínkou udělení atestace je pozitivní hodnocení studenta mentorem a schopnost sebereflexe v průběhu rozhovoru s metodickým vedoucím.