Charles Explorer logo
🇬🇧

Working with didactic tools (textbooks, software, corpora)

Class at Faculty of Arts |
ABO900220

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Současné učební materiály pro vyučování češtiny jako cizího jazyka dle úrovní pokročilosti SERR. Uplatnění a možné limity účinnosti didaktických nástrojů a metod z hlediska rozvíjení komunikační kompetence.

Didaktické nástroje k rozvíjení klíčových receptivních a produktivních dovedností. Didaktické nástroje a postupy při vyučování gramatiky a slovní zásoby češtiny.

Využití jazykových korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka a v tvorbě a adaptaci učebních materiálů. Rozbory vybraných učebních materiálů a praktické úkoly.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Saminář je určen zájemcům o didaktické nástroje pro výku češtiny jako cizího/druhého jazyka: učebnice, cvičebnice, online nástroje, korpusy.

Náplní semináře je edukační médium jak v teoretické rovině (význam učebnic, tvorba učebnic, využití učebnic, analýza učebnic, výběr vhodné učebnice, kritické hodnocení učebnice, výukové programy a aplikace, korpusy), tak v rovině praktické (představíme si dostupné soubory učebnic a pracovních sešitů, korpusy a další pomůcky pro práci ve výuce).