Charles Explorer logo
🇬🇧

School, students and teachers in literature from the Middle Ages to 19 century

Class at Faculty of Arts |
ABO900411

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Klášterní a biskupské školy ve středověku. Obraz v legendách a kronikách. Jejich absolventi v životní praxi. W. W. Tomek: Dějiny města Prahy

Sedmero svobodných umění. Četba a komentář Dialogů sv. Řehoře Velikého.

Univerzity v středověku. Náplň a formy studia na jednotlivých fakultách. Rozbor některých děl soudobých učitelů, např. sv, Tomáše Akvinského, Pierra Abélarda, opata Sugera, Bernarda z Clairvaux, M. Jana Husa a dalších.

Na veselé struně. Žákovský život v žákovské poezii.

Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. A XVI. století.

Kultura středověku.

W. W. Tomek: Děje University pražské

F. Kavka: Dějiny Universit Karlovy.

Z. Winter: Mistr Kampanus. Literární obraz autorovy vědecké práce.

Z. Winter: Děje vysokých škol pražských.

Z. Winter: Ze školy a kostela.

A. Jirásek: Filosofská historie, Na dvoře vévodském, Lucerna, F. L. Věk, U nás.

K. V. Rais: Z učitelských historii Prokopa Bodláka, Pinkavův svátek, Káča, Svatba…

K. V. Rais: Zapadlí vlastenci – V. Metelka: Z pamětí zapadlého vlastence.

J. Šimon Baar: Paní komisarka, Osmačtřicátníci, Lůsy.

J. Žák: Študáci a kantoři, filmové náměty: Škola základ života, Cesta do hlubin študákovy duše.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem bude postihnout jednak náplň, formy a metody vzdělávání v autentických textech, jednak literární ztvárnění školy, učitelů, žáků, studentů od klášterních a katedrálních škol, přes univerzity, gymnázia, filozofie k modernímu školství. Níže navrhovaná témata slouží jako podněty k dalšímu domýšlení a volbě vlastních námětů.