Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretations of Works of Literary Canon II

Class at Faculty of Arts |
ABO900604

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Interpretaci textů k maturitě lze libovolně volit podle jednotlivých literárněhiostorických období, směrů, proudů a osobností od biblických, popř. mezopotámských a egyprtských textů až po současnost. Kritériem bude zvážení uplatnění tématu ve skutečné učitelské praxi.

Témata budou nabídnuta k výběru v úvodním semináři s tím, že se předpokládá vlastní zájem ůčastníků semináře.