Charles Explorer logo
🇨🇿

Interpretace kánonu literárních děl k maturitě II

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO900604

Anotace

Interpretaci textů k maturitě lze libovolně volit podle jednotlivých literárněhiostorických období, směrů, proudů a osobností od biblických, popř. mezopotámských a egyprtských textů až po současnost. Kritériem bude zvážení uplatnění tématu ve skutečné učitelské praxi.

Témata budou nabídnuta k výběru v úvodním semináři s tím, že se předpokládá vlastní zájem ůčastníků semináře.