Charles Explorer logo
🇬🇧

Internship

Class at Faculty of Arts |
ABO900700

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je vypsán v rozvrhu na úterý od 14. 10 - 15. 40 v m. č. 24.

Kurz bude probíhat v následujících termínech, střídá se týden, kdy se scházíme na fakultě, s týdnem, kdy docházíme observovat výuku na vybrané střední školy. Observace probíhají po domluvě se spolupracujícími učiteli, což může být i jiný den než je stanoveno v rozvrhu. Termíny observací budou oznámeny předem při úvodním setkání, budou potvrzeny rovněž po dohodě s účastníky semináři.

Program kurzu pro LS 2024 s rámcovým rozpisem termínů:

Úvodní setkání: 27. 2. 2024 (!POZOR, kurz začíná až v druhém týdnu semestru) 5. 3. 2024: v tomto týdnu proběhne 1. observace 12. 3. 2024: reflexe 1. observace, seminář se koná v pravidelném čase, úterý 14. 10 - 15.40 na FF UK 19.3. 2024: v tomto týdnu proběhne 2. observace 26. 3. 2024: reflexe 2. observace, seminář se koná v pravidelném čase, úterý 14. 10 - 15.40 na FF UK 2. 4. 2024: v tomto týdnu proběhne 3. observace 9. 4. 2024: reflexe 3. observace, seminář se koná v pravidelném čase, úterý 14. 10 - 15.40 na FF UK 16. 4. 2024: v tomto týdnu proběhne 4. observace 23. 4. 2024: reflexe 4. observace, seminář se koná v pravidelném čase, úterý 14. 10 - 15.40 na FF UK 30. 4. diskusní seminář, společná diskuse nad všemi proběhlými observacemi i jejich reflexemi 7. 5. závěr kurzu, příprava materiálů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz poskytuje prostor pro propojení teoretické a praktické složky učitelské přípravy. Skládá se ze společných observací hodin českého jazyka a literatury na vybraných středních školách, následné reflexe těchto observací a z diskuzí s pozvanými učiteli.

Během kurzu mohou studenti vypracovávat artefakty pro portfolio pedagoga na základě instrukcí vyučujících.

Study programmes