Charles Explorer logo
🇬🇧

Internship

Class at Faculty of Arts |
ABO900701

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz tvoří blokové observace vyučovacích hodin, následný rozbor a společná diskuse s vedoucí semináři i spolupracujícími vyučujícími.

Součástí kurzu je vedle této povinnosti i účast na diskusi organizované v rámci semináře a na závěrečné společné reflexi kurzu.

Kurz je vypsán v rozvrhu na středu od 9. 10 - 10. 40. (Bloky se uskuteční také ve středu).

Uskuteční se v těchto termínech (uvedené termíny jsou zatím předběžné): 1. Úvodní setkání: 21. 2. 2024 (v čase semináře) 2. První bloková observace: středa 28. 2. 2024 (1. blok: na zvolené SŠ proběhne observace i následná reflexe, je třeba počítat s časem delším než je čas semináře, konkrétní časy a místa budou upřesněny na úvodním setkání) 3. 6. 3. 2024 (v čase semináře, středa 9. 10 - 10. 40). Diskuse o rozdílech mezi českou a zahraniční koncepcí výuky mateřského jazyka a literatury (L1), zahraniční host. 4. Druhá bloková observace: středa 13. 3. 2024 (2. blok: na zvolené SŠ proběhne observace i následná reflexe, je třeba počítat s časem delším než je čas semináře, konkrétní časy a místa budou upřesněny na úvodním setkání) 5. Tematická diskuse 6. Závěrečné setkání 20. 3. 2024 (termín bude potvrzen, uskuteční se v čase semináře, středa 9. 10 - 10. 40)

Konkrétní časy observací, místa a organizace celého kurzu bude upřesněna na úvodním setkání semináře v 1. týdnu letního semestru.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů formou pedagogických pozorování na vybrané střední škole. Z nich (a z jejich rozborů) budou plynout diskuse o klíčových tématech učitelské praxe (jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky, spolupráce s rodiči, začínající učitel aj.) či didaktiky jazyka a literatury (např. konkrétní metody a formy výuky či hodnocení, problematika výběru textů a práce s ním, kladení otázek, vedení diskuse atd.).

Kurz bude probíhat BLOKOVĚ.

Jádrem kurzu budou dvě blokové observace hodin českého jazyka a literatury na středních školách a jejich následná detailní kritická reflexe.

Před Průběžnou praxí II. student absolvuje kurz Průběžné praxe I.