Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABOE10002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1 ●

Vítězslav Nezval: Historický obraz, Část III. Praha: Melantrich 1945, s. 59–84

Jaroslav Seifert: S náručí otevřenou [1945], in J. S., Vějíř Boženy Němcové – Přilba hlíny – Ruka a plamen – Píseň o Viktorce, Praha: Československý spisovatel, 1987 s. 117–156; též in Dílo Jaroslava Seiferta 5, Praha: Akropolis, 2012, s. 247–285

Moderovaná diskuse   2 ●

Jan Petrmichl: Od května do Února. Kdo s koho, in J. P., Patnáct let české literatury, Praha: Československý spisovatel, 1961, s. 15–20

Vítězslav Rzounek: Místo literatury v zápase o charakter republiky, in V. R.,  Nástin poválečné české literatury 1945–1980, Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 55–62

Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce, Praha: Academia, 2007, s. 11–23   3 ●

Jiří Kolář: Dny v roce (Básně 1946 – 1947). Praha: Fr. Borový, 1948 (České básně, sv. 78); 2. vyd. in J. K., Křestný list – Ódy a variace – Limb a jiné básně – Sedm kantát – Dny v roce – Roky v dnech. Dílo JK 1. Praha: Odeon, 1992, s. 251–335

Vladimír Holan: Návrat, in V. H., Příběhy. Sebrané spisy VII, Praha: Československý spisovatel, 1970, s. 171–192; 2. vyd. Praha: Paseka, 2002, s. 109–128   4 ●

Bohumil Hrabal: Kain [1949], in B. H., Židovský svícen. Sebrané spisy BH 2. Praha: Pražská imaginace, 1991, s. 7–37; též in B. H., Povídky, črty a hovory. Brno: Host, 2015 (Česká knižnice), s. 7–36; též in B. H., Křehký dluh – básnění a rané prózy. Spisy 1, Praha: Mladá fronta, 2017, s. 374–392   5 ●

Jiří Weil: Život s hvězdou. Praha: ELK – Družstvo Dílo, 1949; 3. vyd., ozn. jako 2., Praha: MF, 1964; 4. vyd., ozn. jako 3., Praha: Odeon, 1967 (Světová četba, sv. 383); 5. vyd. in J. W., Život s hvězdou – Na střeše je Mendelssohn. Praha: Československý spisovatel, 1990 (Knihovna české prózy 1945–1985), s. 9–189; 6. vyd. in J. W., Život s hvězdou – Na střeše je Mendelssohn – Žalozpěv za 77 297 obětí. Praha: NLN, 1999 (Česká knižnice), s. 9–231   6 ●

Egon Bondy: Totální realismus [1950], in E. B., Básnické spisy I. 1947–1963. Praha: Argo, 2014, s. 71–113

Josef Kainar: Veliká láska, Praha: Československý spisovatel, 1950   7 ●

Josef Škvorecký: Zákony džungle [1950], in J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky. Spisy JŠ 2. Praha: Ivo Železný, 1994, s. 89–136

Ludvík Aškenazy: Gabore, Gabore, in L. A., Sto ohňů, Praha: Mír, 1952, s. 5–35   8 ●

Antonín Brousek (ed.): Podivuhodní kouzelníci (Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–1955). Purley: Rozmluvy, 1987 básně Emila Juliše in sb. Život je všude [1956], ed. Jiří Kolář a Josef Hiršal, Praha: Paseka, 2005, s. 127–159   9 ●

Jan Hanč: Sešity [1959–1962], in J. H., Události [smz. 1976]. Praha: Československý spisovatel, 1991, s. 65–232; též Praha: Torst, 1995, s. 179–339; též Praha: Torst, 2016, s. 197–345   10 ●

Věra Linhartová: Promluva rozlišení, in V. L., Prostor k rozlišení, Praha: Mladá fronta, 1964, s. 84–110; 2. vyd. tamtéž 1954, s. 79–101   11 ●

Zbyněk Hejda: Všechna slast, in Z. H., Básně, Praha: Torst, 1996, s. 29–78; též in Z. H., Básně, Praha: Triáda, 2013, s. 9–53

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální seminář orientuje na příkladu vybraných děl v chronologii literárních dějin, v proměnách tvárných uměleckých postupů, v jejich dobové recepci a v různých způsobech literárněhistorického zvěcnění.