Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters from the History of Classical Rhetoric

Class at Faculty of Arts |
ABOV00121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studentům budou postupně k četbě a diskusi předkládány úryvky ze základních textů klasické rétorické tradice, mj.

Platón: Gorgias

Platón: Faidros

Rétorika pro Alexandra

Aristotelés: Rétorika

Rétorika pro Herennia

Cicero: O řečníkovi

Cicero: Brutus

Cicero: O nejlepším rodu řečníků

Quintilianus: Základy rétoriky

Augustinus: Křesťanská vzdělanost

Longinus: O vznešeném

Četba bude dále doplněna základním výkladem o dalším vývoji této tradice v evropském středověku a raném novověku a také systematickým seznámením se základním pojmy a zásadami klasické rétorické tradice. Díky tomu by studenti měli nejen získat přehled o historickém vývoji klasické rétoriky, ale měli by být také schopni lépe rozumět textům vystavěným podle jejích zásad a provádět jejich rétorický rozbor.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se na základě četby a interpretace úryvků z nejdůležitějších děl klasické rétoriky seznámí s jejím vývojem a jejími zásadami. Naučí se také základům interpretace textů, které jsou podle těchto zásad vystavěny.