Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Corpora and Language Development Recognition (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00125

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Typy jazykových korpusů; přehled hlavních dosavadních přínosů korpusové lingvistiky k poznání jazyků; koncepční a metodologické problémy využití jazykových korpusů; roblematika synchronie a diachronie v jazykových korpusech; osavadní znalosti o vývoji češtiny a obraz jejího vývoje zprostředkovaný diachronním jazykovým korpusem;možnosti popisu vývoje češtiny jako kontinua; analýza vývoje vybraných jevů v souvislých českých textech (13.-20. století).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do využití synchronních, diachronních a historických jazykových korpusů k prohloubenému studiu jazyka.