Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Background of Contemporary Czech Morphology (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Obecný vývoj české deklinace

2. Substantiva M

3. Substantiva F

4. Substantiva N

5. Adjektiva. Číslovky

7. Zájmena

8. Slovesa a jejich gramatické kategorie

9. Slovesné třídy a jejich vývoj

10. Neurčité tvary slovesné

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zabývá českou formální morfologií z historickosrovnávacího hlediska, s akcentem na objasnění výjimek a nepravidelností v současných deklinačních a konjugačních systémech.