Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ethnolinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABOV00132

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Vymezení předmětu: etnolingvistika, kulturní lingvistika, nebo antropologická lingvistika?

2. Etnoligvistický slovník: kognitivní definice významu, stereotyp a symbol, profilování pojmů.

3. Pojetí stereotypu v polské a ruské etnolingvistice.

4. Kognitivní etnolingvistika a naivní obraz světa. Jazykový obraz světa a principy jeho utváření (antropocentrismus a opozice "vlastní - cizí").

5. Základní významové opozice (zejm. u Slovanů).

6. Metafora a tělesný základ významu (srov. "přímý - křivý", "pravý - levý" a konceptualizace morálky). Konceptuální schémata a jejich potvrzení ve starších vývojových stadiích jazyka. "Jazyk ve fázi názorného výrazu" (E. Cassirer).

7. Možnosti srovnávací etnolingvistiky a Anna Wierzbicka. Klíčová slova.

8. Tematické okruhy zpracované v dosud vydaných svazcích lublinského etnolingvistického slovníku (živly, nebeská tělesa...): reflexe metod a pokusy nalézt české paralely.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se studenti budou věnovat jednak studiu odborné literatury (zejm. k otázkám vymezení etnolingvistiky, vztahu jazyka a kultury, významu v etnolingvistické perspektivě), jednak shromažďování, analýze a interpretaci českého materiálu z vybraného okruhu s použitím metod etnolingvistiky (zejm. na základě lublinského přístupu).