Charles Explorer logo
🇬🇧

Circle of Friends of the Czech Language - Spring 2015

Class at Faculty of Arts |
ABOV00145

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

25. 2. Pavel Pečený (Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Praha): Systém zkoušek pro účely migrace a integrace v ČR 4. 3. Vojtěch Diatka - Michal Láznička (Ústav obecné lingvistiky FF UK, Praha): Česká lingvistická olympiáda 11. 3. Jiří Rejzek (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Praha): Nové vydání Českého etymologického slovníku 18. 3. Jaroslav David (Katedra českého jazyka FF OU, Ostrava): Starý Most zmizí - dobudujeme Most nový (zánik a přesun města pohledem toponomastika) 25. 3. Petr Janeček (Ústav etnologie FF UK, Praha): Fáma mezi folklorním žánrem a sociální komunikací 1. 4. Jan Volín (Fonetický ústav FF UK, Praha): Projekce zvukového plánu češtiny do angličtiny jakožto cizího jazyka 8. 4. Petr Nejedlý (Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, Praha): Vulgarismy a co s nimi 15. 4. Robert Kolár - Petr Plecháč (Versologický tým ÚČL AV ČR, Praha): Nová etapa v bádání o verši 22. 4. Barbora Chybová (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha): K edici básnických překladů Antonína Brouska 29. 4. Magdalena Kroupová (Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha): Neosémantizace internacionalizmů v západoslovanských jazycích 6. 5. Michaela Lišková (Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha): Neologismus v teoretické, mediální a naivní perspektivě   

Anotace přednášek jsou k dispozici na webové stránce Kruhu: http://ucjtk.ff.cuni.cz/node/320.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cyklus přednášek bohemistů z různých odborných pracovišť představuje aktuální problémy a výzkumná témata oboru.