Charles Explorer logo
🇬🇧

Circle of Friends of the Czech Language - Autumn 2012

Class at Faculty of Arts |
ABOV00146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

3. 10.      Magdaléna Pokorná  (HIÚ AV ČR, Praha): Matice česká - její význam, minulost a současnost         10. 10.    Irena Vaňková - Veronika Čurdová  (ÚČJTK FF UK, Praha): Antropologická lingvistika a tělesnost  17. 10.   Stanislava Spinková  (ÚJČ AV ČR, Brno): Napnutí električinné jest znamenité (O adjektivech, která Jungmann nabídl Čechům)  24. 10.   Jana Davidová Glogarová  (OÚ, Ostrava): Dvojí tvář Ladislava Jehličky - kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty  31. 10.   Natalia Zaněginová (ÚČJTK FF UK, Praha): Naivní obraz světa a jazyk  7. 11.     Rudolf Šrámek (KČJ PedF MU, Brno): Hodnoty existenčních forem současné češtiny (Pohled z východu našeho jazykového území)  14. 11.   Kateřina Voleková (ÚJČ AV ČR, Praha): Slovníčky na přídeštích (Cesty české středověké lexikografie) 21. 11.    Ondřej Koupil (Olomouc): Nad edicí Štajerova tzv. Žáčka  28. 11.    Pavel Kosek (ÚČJ FF MU, Brno) - Marie Škarpová - Tomáš Slavický (EtnÚ AV ČR, Praha): Brideliovy "Jesličky" z hlediska jazykového, literárního i hudebního  5. 12.      Petr Šrámek (KČJL FPHP TU, Liberec): Vrchlický a Sládek dětem 19. století (Ke 100. výročí úmrtí J. Vrchlického a J. V. Sládka)  12. 12.    Eva Lehečková - Hana Prokšová (ÚČJTK FF UK, Praha): Funkční slova v psané češtině českých neslyšících           19. 12.    Nové edice České knižnice (uvádí Jiří Holý)  

Anotace přednášek jsou k dispozici na webové stránce Kruhu: http://ucjtk.ff.cuni.cz/system/files/vyzkum/KPCJprog%20%281%29.doc.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cyklus přednášek bohemistů z různých odborných pracovišť představuje aktuální problémy a výzkumná témata oboru.