Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Persuasion (2nd cycle - group B)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00502

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezení persvaze, její typy.

Tradice analýz persvazivních textů.

Různé aspekty persvaze.

Jazykové prostředky persvaze.

Reklama jako výrazný typ persvazivního textu.

Politická komunikace, persvaze, manipulace, kritická analýza.

Náboženská komunikace a persvaze.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný seminář, věnovaný problematice využívání jazyka k ovlivňování příjemce v různých oblastech veřejného sdělování. Účastníci semináře se zabývají postupně vybranými tématy, a to jednak na základě referátů z odborné literatury a následných diskusí, jednak na základě rozborů konkrétního materiálu, čerpaného ze tří oblastí: komunikace politické, komunikace hospodářské (reklama, práce s veřejností), komunikace náboženské.