Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Consultancy (2nd cycle - group A)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00507

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Přístupy k jazykovému poradenství - první vstup (poradenství jako možné způsoby hodnocení jazykových jevů) 2.

Principy jazykové kultury (kritická analýza pojmu varieta a vymezování variet v češtině) 3. Vnímání jazykového vývoje (vývoj jako berná mince pohledu na současnost) 4.

Vliv preskripce na vývoj češtiny v 20. století (hroby zákazů a příkazů vs. hroby zakazovaného) 5. Psaný a mluvený "jazyk" (existující vymezení těchto pojmů a lingvistická užitečnost těchto vymezení) 6.

Pravopis (pravopis jako psací soustava vs. pravopis jako pravidla zápisu spisovné češtiny) 7. Variantnost a stylová charakteristika 8.

Denotace a kategorizace (nad texty W. Labova a E.

Roschové) 9. Syntax (jak z hlediska jazykového poradenství přistupovat k syntaxi) 10.

Postoje k jazyku (introspekční vs. experimentální přístup) 11. Možnosti jazykové kultury (kolektivní snění o budoucnosti)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude věnovat přístupům k jazykovému poradenství (v nejširším slova smyslu). Bude rozdělen na dvě základní části.

V části "praktické" se budeme zabývat dotazy z databáze jazykové poradny Ústavu pro jazyk český. Na to pak navážeme v části "teoretické", kde budeme naše závěry konfrontovat s poznatky české a světové lingvistiky.

Přesný program bude na prvním semináři přizpůsoben odborným zájmům jeho účastníků.