Charles Explorer logo
🇬🇧

Language in Film II

Class at Faculty of Arts |
ABOV00508

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Filmové paratexty.

Funkce nápisů v němém filmu.

Mezititulky ve zvukovém filmu.

Tzv. jazykové verze filmů.

Vícejazyčnost ve filmu.

Filmy bez jazyka.

Řeč k divákovi.

Řečová aktivita vypravěče ve filmu.

Vnitřní monolog ve filmu.

Osamostatňování hlasu ve filmu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen především studentům, kteří absolvovali volitelný seminář Jazyk ve filmu a kteří mají zájem o důkladnější reflexi problémů spjatých se vztahy mezi verbální a neverbální složkou filmu. Seminář bude založen především na analýze rozsáhlejších ukázek z filmů a na představení relevantních prací k dané problematice a diskusi o nich; předpokládá se, že účastníci semináře budou schopni připravit referát na základě studie či kapitoly z monografie publikované v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština apod.).

Tematické okruhy mohou být obměněny na základě zájmu účastníků.