Charles Explorer logo
🇨🇿

VS Jazyk ve filmu II

Předmět na Filozofická fakulta |
ABOV00508

Sylabus

Filmové paratexty.

Funkce nápisů v němém filmu.

Mezititulky ve zvukovém filmu.

Tzv. jazykové verze filmů.

Vícejazyčnost ve filmu.

Filmy bez jazyka.

Řeč k divákovi.

Řečová aktivita vypravěče ve filmu.

Vnitřní monolog ve filmu.

Osamostatňování hlasu ve filmu.

Anotace

Seminář je určen především studentům, kteří absolvovali volitelný seminář Jazyk ve filmu a kteří mají zájem o důkladnější reflexi problémů spjatých se vztahy mezi verbální a neverbální složkou filmu. Seminář bude založen především na analýze rozsáhlejších ukázek z filmů a na představení relevantních prací k dané problematice a diskusi o nich; předpokládá se, že účastníci semináře budou schopni připravit referát na základě studie či kapitoly z monografie publikované v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština apod.).

Tematické okruhy mohou být obměněny na základě zájmu účastníků.