Charles Explorer logo
🇬🇧

Language of Textbooks (2nd cycle - group B)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00511

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Porovnání učebnicového/didaktického zpracování vybraných témat (učebních obsahů) s jejich pojetím v současné vědě a s požadavky rámcových vzdělávacích programů;

Posouzení učebnicového textu z hlediska některých parametrů významných pro vyučovací praxi (srozumitelnost, přístupnost, výstižnost, poutavost, vztah k žákovi atd.);

Posouzení učebnicového textu/jeho jednotlivých složek z hlediska jazykové kultury; jeho celková jazyková charakteristika (u jazykových učebnic i volba materiálu pro cvičení a výchozí texty); sledování některých vybraných aspektů jiných (např. posouzení učebnicových textů z hlediska genderového, z hlediska potřeb multikulturní výchovy apod.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se formou připravených referátů a diskuse analyzují vybrané učebnice, zvláště učebnice češtiny. Volba konkrétních učebnic i zaměření analýzy se volí v dohodě s účastníky semináře.