Charles Explorer logo
🇬🇧

Cognitive Styles in Terms of Communication (2nd cycle - group B)

Class at Faculty of Arts |
ABOV00512

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezení pojmů "kognice"

Kognitivní a učební styly - shody a rozdíly

Základní modality kognitivních stylů

Charakteristiky smyslového vnímání

Specifika zrakového vnímání

Diagnostikování kognitivních stylů

Intelekt a kognice

Vliv emocí na vnímání

Rozdíly v kognitivních stylech v závislosti na věku a pohlaví

Kognitivní styly a učební činnosti

Kognitivní styly a jejich praktická aplikace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posluchači si se seznámí s odbornou literaturou z oblasti kognitivních stylů. Budou vedeni ke komparaci poznatků z psychologie, pedagogiky a kognitivní lingvistiky.

Pozornost se zaměří na kognitivních styly jako základní charakteristiky poznávacích procesů, na specifiku tři základních modalit recepce: vizuálních, auditivních a kinestetických. V semináři se studenti budou zamýšlet nad možnostmi diagnostikování těchto stylů a souvislostmi s metodami a postupy učení.

Seminář by měl vyústit v navržení nejvhodnějšího postupu učení, který by vedl k optimálnímu využití kognitivního potenciálu studentů.