Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Middle Eastern Studies

Class at Faculty of Arts |
ABV100001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

3. října Josef Ženka   10. října Jakub Rumpl 17. října Josef Ženka - na tento den je vyhlášena stávka, které se vyučující účastní - výuka tedy neprobíhá. 24. října Jitka Malečková 31. října - Jitka Malečková 7. listopadu - děkanské volno (sportovní den) 14. listopadu Adéla Provazníková

<span style="margin: 0px; padding: 0px; user-selec

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět si klade za cíl úvest vás do problematiky studia Blízkého východu a poskytnout vám základy pro další studium a volbu budoucí specializace, včetně bakalářské práce. Vedle stručného přehledu vývoje blízkovýchodních studií se seznámíte s jednotlivými obory, které dnes zkoumají dějiny, literaturu, jazyky a náboženství Blízkého východu.

V rámci plnění požadavků k atestaci se naučíte vypracovat jeden žánr (recenzi).

Study programmes