Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Middle East and North Africa I

Class at Faculty of Arts |
ABV100005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus                Obsahuje základní referenční literaturu. Jde o tituly a paginaci, kde získáte základní úvod do problematiky, pokud dojde k nahrazení hodiny samostudiem v případě zrušení prezenční výuky.

Jde o tituly navíc k základní literatuře a primárně o literaturu nepovinnou. Pouze v případě zrušení prezenční výuky si musíte dané téma prostudovat.

Dále vám mohou zmíněné kapitoly/články dát další referenci ke studiu tématu.6. 10. 2023 Úvodní hodina - představení kurzu 13. 10. 2023 Základní pojmosloví: Základní politická a náboženská terminologie nutná ke studiu dějin BV·         Lewis, Bernard. The Political Language of Islam.

Chicago and London, 1991. 20. 10. 2023 Prameny k dějinám BV·         Marsham, Andrew, “The Past and Early and Medieval Islamic Middle East (circa 750-circa 1250),” in Thinking, Recording, and Writing History in the Ancient World, Kurth a Raaflaub (ed.), Oxford, 2014, 314-339. 27. 10. 2023 Periodizace - politické versus společenské a kulturní dějiny·         Donner, Fred. M.

Periodization as a Tool of the Historian with Special Re ference to Islamic History. Der Islam 91, no. 1 (2014): 20-36. ·         Varisco, Daniel.

M. Making „Medieval“ Islam Meaningful.

Medieval Encounters 13 (2007): 385-412. ·         Hirschler, Konrad and Bowen Savant, Sarah. Introduction – What is in a Period? Arabic Historiography and Periodiatzion Der Islam 91, no. 1 (2014): 6-19. 3. 11. 2023 Islamizace    Carlson, Thomas.

When did the Middle East become Muslim? Trends in the study of Islam's “age of conversions”. History Compass 16, no 10 (October 2018). e12494. https://doi.org/10.1111/hic3.12494     Peacock, A.

C. S.

Introduction: Comparative Perspectives on Islamisation. In Islamisation: Comparative Perspectives from History, edited by A.

C. S.

Peacock. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 1-9.     García Arenal, Mercedes.

Conversion to Islam: from the ‘age of conversions’ to the millet systém. In TheNew Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro.

Cambridge: Cambridge University Press, 586-606. 10. 11. 2023 - Hodina se nahrauje samostudiem z důvodu aktivní účasti vyučujícího na zahraniční konferenci 17. 11. 2023 - Výuka se nekoná z důvodu státního svátku 24. 11. 2023  Etnika na BV·         Findley, The Turks, 3-20. ·         Morgan, Medieval Persia, 4-10.     Hoyland, Robert. Arabia and the Arabs.

From the Bronze Age to the Coming of Islam. London and New York, 2002, 229-247. 1. 12. 2023 Hmotná kultura BV    Milwright, Marcus.

Archaelogy and Material Culture. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F.

Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 664-682.     Heidemann, Stefan.

Numismatics. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F.

Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 648-663.8. 12. 2023 Institucionální dějiny BV    Brett, Michael.

State Formation and Organisation. In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro.

Cambridge: Cambridge University Press, 549-585.     Fuess, Albrecht. Taxation and Armies.

In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 607-631. 15. 12. 2023 Vzdělanost BV    Cook, Bradley J. (Ed.) Classical Foundations of Islamic Educational Thought: A Compendium of Parallel English-Arabic Texts.

Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2011, IX-XXXIV.      Marín, Manuela. The ulama.

In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 679-704.22. 12. 2023 Raný Chalífát (cca do roku 800)·         Berkey, Jonathan, The Formation, 55-109.5. 1. 2024 Pozdní chalífát·         Berkey, Jonathan, The Formation, 111-175. 12. 1. 2024 Raný islámský západ·         Manzano Moreno, Eduardo.

The Iberian Peninsula and North Africa. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F.

Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 581-621.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je uvedením do klasických dějin Blízkého Východu a Severní Afriky od pozdní Antiky do středního období. Seznámíte se v něm s aktuálními výzkumy historiografického bádání a tím získáte vhled na utváření a vrcholné období islámského světa v kontextu lokálních i světových dějin.

Po absolvování kurzu budete schopni vnímat, že islám nevznikl a nefungoval nezávisle na okolním světě. Budete mít elementární vhled do základní vnitřní i vnější dynamiky islámské klasické společnosti včetně dílčích etap a vývoje.

Kurz je součástí dvousemestrálního bloku (Dějiny I a II), které na sebe tematicky a metodologicky navazují.

Study programmes