Charles Explorer logo
🇨🇿

Druhý pramenný jazyk - turečtina I

Předmět na Filozofická fakulta |
ABV100053

Sylabus

Náplň kurzu tureckého jazyka v tomto semestru: fonologie turečtiny, abeceda, podstatné jméno, číslovky, množné číslo, vokální harmonie, pády, osobní přípony (sloveso být), záporka, tázací částice, zájmena, přítomný čas, slovesný zápor a otázka, příslovce času I, přivlastňování, částice var/yok, genitiv, genitivní záložky, záložky času, přídavná jména, komparativ, superlativ, řetězení genitivů, záložky místa, ... konzultační hodiny: dle domluvy (kaasf@ff.cuni.cz nebo kaasfilip@gmail.com)