Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Islamic Law

Class at Faculty of Arts |
ABV100067

Syllabus

6/10/2023

P+S: Úvodní hodina, představení sylabu a cílů předmětu 13/10/2023

P: Úvod do šarī‛e, práva a právní teorie (Vikor, Between God, 1-30) 20/10/2023

P: Zdroje práva – Korán a hadíthy (Vikor, Between God, 31-52)

S: al-Shāfi‛ī, Muḥammad ibn Idrīs. The Epistle on Legal Theory. Edited and Translated by Joseph E. Lowry. New York and London: New York University Press, 2013, 45-81 and 155-179. 27/10/2023

P: Islámská právní věda a jeji obsah (Vikor, Between God, 53-86)

S: Al-Maqāṣid: Nawawī’s Manual of Islam, 189-208; Fadel, Mohamed. The Social Logic of Taqlīd and the Rise of the Mukhtasar. Islamic Law and Society 3/2 (1996), 193-223. 3/11/2023

P: Autorita v právu (Vikor, Between God, 89-113)

S: Dutton, Yasin. Original Islam, 26-67. 10/11/2023

Hodina nahrazena samostudiem pro aktivní účast pedagoga na worshopu v Centre for the Study of Manuscript Cultures v Hamburgu   17/11/2023

Státní svátek, hodina se nekoná   24/11/2023

P: Učenci, muftíové a soudci (Vikor, Between God, 140-183)

S: Ibn Rushd, vol. II, 557-576; Calder, Norman. Scholars, Muftis, Judges and Secular Power, in Calder, Norman. Islamic Jurisprudence in the Classical Era. Edited by Colin Imber. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 116-166. 1/12/2023

P: Trestní právo (Vikor, Between God, 280-298; Lange, Christian R. Public Order, in Peters, Rudolph, Bearman, Peri. The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, 165-177.)

S: Ibn Rushd, vol. II, 521-552. 8/12/2023

P: Rodinné právo (Vikor, Between God, 299-325; Jones-Pauly, Christina. Gender Relations, in Peters, Rudolph, Bearman, Peri. The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, 137-149.).

S: Al-Miṣrī. Reliance, 524-571. 15/12/2023

P: Právo pro muslimy žijící na nemuslimském území (Hendrickson, Jocelyn, "The Marbella Fatwa", in Jocelyn Hendrickson, Leaving Iberia: Islamic Law and Christian conquest in North West Africa. Cambridge, Ms: Harvard, 2021, 323-330.

S: Prezentace fatew a diskuze 22/12/2023

S: Prezentace fatew a diskuze 5/1/2024

S: Prezentace fatew a diskuze 12/1/2024

S: Prezentace fatew a závěrečná diskuze

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Islámské právo, jakože mají čtyři manželky? To jako jak tam sekají ruce? Ta "šárija", že jo? Ano i ne, no možná. Samé otázky.

V předmětu se je pokusíme zodpovědět a především si ukázat, že jako každý problém je to mnohem složitější. Společně se pokusíme poznat a pochopit vývoj, východiska, pravidla a metody islámského práva a jak bylo aplikováno v rozličných společnostech. Začneme u základních pojmů - co to islámské právo je a jakým způsobem ho lze připodobnit k jiným právním systémům. Na raném vývoji si ukážeme, jak se formovaly jeho metody, proč došlo k rozdělení v jednotlivé právní školy a jak docházelo k jeho aplikaci a žití jeho příjemci. Společně zjistíme, že nic jako jednotné islámské právo neexistuje a teorie i praxe má mnoho podob. Zaměříme se i na jeho praktickou implementaci a jednotlivá pravidla, rodinné právo či trestní právo a otázky každodenního života.

Budu od vás vyžadovat nějakou práci, na závěr předmětu však budete schopni říci, proč ty čtyři manželky mohou (ale nemusí i nesmí) být. Budete znát základní názvosloví a schopni intepretovat tvorbu a obsah konkrétních právních názorů. Islámské právo je nádherná věc, má svou logiku, náboženský základ, ale i snahu učinit životy lidí snazšími, tak se na něho pojďme společně podívat.

Study programmes