Charles Explorer logo
🇬🇧

Sufism: Introduction to Islamic Mysticism

Class at Faculty of Arts |
ABV100086

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Súfismus: Úvod do islámské mystiky

Přednášející: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v.v.i.) e-mail: ostransky@orient.cas.cz

Akademický rok: 2020–2021

Semestr: zimní

Pracoviště: Katedra Blízkého východu FF UK v Praze

Anotace: Přednáškový cyklus Súfismus: Úvod do islámské mystiky rozebírá zrod, počátky, vývoj a klíčové osobnosti súfismu, jakož i stěžejní koncepty a témata této duchovní cesty (podrobný sylabus – viz níže). Podstatná část přednášek se zaměřuje rovněž na tzv. institucionální stránku islámské mystiky, tj. mystická bratrstva (taríqa) a jejich historicko-kulturní roli i ukotvení. Nedílnou součást tohoto přednáškového cyklu tvoří četba a rozbor pramenných textů (v překladu do češtiny).

Study programmes