Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Topics in Turkish Sociolinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABV100089

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Obecný úvod - co je sociolingvistika, subdisciplíny, výzkumná témata a metody 2.

Regionální variace - přehled dialektů turečtiny 3. Jazykové plánování v Turecku - osmanština a jazykový kontakt, jazyková reforma od 19. století do poloviny 20. století 4.

Jazyková politika v Turecku - jazyková mapa Turecka, jazyková politika a právo ve vztahu ke kurdštině 5. Jazyk jako prostředek budování identity - turečtina na Kypru 6.

Multilingvismus na úrovni jedince a společnosti - turečtina jako menšinový jazyk v západní Evropě 7. Turkické jazyky v postsovětském prostoru

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty se sociolingvistickými tématy zkoumanými v kontextu turkických jazyků. Kurz pokrývá především problematiku spojenou s jazykovou politikou, jazykovým plánováním a jazykovým právem. Je zaměřen primárně na Turecko a turečtinu, jedno z témat se ale věnuje i situaci turkických jazyků v Ruské federaci a Střední Asii.

Studenti během kurzu získají základní přehled o výzkumných tématech a metodách sociolingvistiky, seznámí se s jazykově-společenskou situací v Turecku a naučí se kriticky číst sociolingvistické studie.

Study programmes