Charles Explorer logo
🇬🇧

Arabic Non-Theatre

Class at Faculty of Arts |
ABV100097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento výběrový seminář divadelní tvorby v arabštině je určen studentům a studentkám arabštiny, kteří mají zájem prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti formou přípravy divadelního představení v arabštině. Seminář je tak koncipován jako praktické rozšíření výuky arabštiny a arabské literatury. Finálního výstupu semináře, tedy divadelního představení, bude dosaženo soustavnou kolektivní prací na výběru vhodného textu a jeho zpracování formou scénáře.

Během semináře se studenti budou podílet i na dalších úkolech spojených s přípravou představení.

Study programmes