Charles Explorer logo
🇬🇧

Academic Texts in Persian

Class at Faculty of Arts |
ABV100136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na četbu a analýzu vybraných odborných textů v perštině. Texty jsou především filologického charakteru a jsou vybírány z různých oblastí výzkumu.

Lingvistická terminologie bude představena prostřednictvím textů souvisejících s íránskou historií, kulturou, literaturou, íránskými jazyky/dialekty nebo jinými lingvistickými studiemi vybranými podle zájmů /potřeby studentů. Cílem je seznámit studenty se základy akademického překladu, doslovného i volného překladu, překladatelskými technikami, způsoby práce s překladovými texty a překladem samotným.

Metoda práce: studenti dostanou k dispozici texty upravené aplikací FLEX, jež jim poskytnou možnost pracovat s morfologickou analýzou textu. Jednotlivé věty textů jsou rozděleny na dílčí celky, které si studenti doma nastudují.

Na hodině pak budeme společně texty rozpracovávat, analyzovat a interpretovat. Budeme si tak moci prakticky demonstrovat gramatické i syntaktická specifika perštiny a možnosti překladů do češtiny i angličtiny.

Seminář je určen výhradně pro studenty 2. nebo 3. ročníku perštiny, případně pro studenty s pokročilejší perštinou.

Study programmes