Charles Explorer logo
🇨🇿

Jaghnóbština

Předmět na Filozofická fakulta |
ABV100137

Sylabus

1.      Jaghnóbština – úvod, základní charakteristika, historie.

2.      Jaghnóbština a sogdština – vzájemný vztah.

3.      Jaghnóbská fonologie.

4.      Jaghnóbská jmenná morfologie.

5.      Jaghnóbská slovesná morfologie.

6.     Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

7.     Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

8.     Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

9.     Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

10.   Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

11.   Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

12.   Četba a gramatický rozbor vybraného jaghnóbského textu.

13.   Jaghnóbština a jazykový kontakt.

Studijní programy