Charles Explorer logo
🇬🇧

Arabic Non-Theatre II

Class at Faculty of Arts |
ABV100208

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Týden

Datum

Téma 1 20.2.2024

Seznámení s kurzem

Představení Arabského nedivadla

Představení možností dalšího směřování a diskuze nad kritérii výběru další hry 2 27.2.2024

Prezentace návrhůImprovizační cvičení 3 5.3.2024

Výběr hry (diskuze, zběžné čtení)

Rozvržení úloh při přípravě hry (herci/technická podpora/kulisy-scéna/nápověda) 4 12.3.2024

První čtení navrženého scénáře 5 19.3.2024

První čtení navrženého scénáře 6 26.3.2024

Prostředí a postavy (diskuze, potřebné rekvizity, představa kulis) 7-11 2.4.- 30.4.2024

Vlastní příprava divadelní hry

- improvizační cvičení

- diskuse o hře, charakteru postav

- čtené zkoušky

- příprava kulis, kostýmů, plakátu

- úpravy scénáře, příprava českých titulků

- domácí příprava (učení textu, reformulace replik, popis scén)

- hrané zkoušky jednotlivých scén, vzájemné hodnocení a připomínky 12 7.5.2024

Zhodnocení semináře, zápočet

Další plány - diskuze 13 14.5.2024

Rektorský den - volno

Konkrétní realizace časového plánu se může lišit podle momentálních potřeb.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrový seminář divadelní tvorby v arabštině je určen studentům a studentkám arabštiny, kteří mají zájem prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti formou přípravy divadelního představení v arabštině. Seminář je tak koncipován jako praktické rozšíření výuky arabštiny a arabské literatury. Finálního výstupu semináře, tedy divadelního představení, bude dosaženo soustavnou kolektivní prací na výběru vhodného textu a jeho zpracování formou česko-arabského scénáře. Během semináře se studující budou podílet i na dalších úkolech spojených s přípravou představení.

V závislosti od etapy příprav se může na vedení semináře podílet i externí host/ka