Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ottoman Language

Class at Faculty of Arts |
ABV500088

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je osvojení důležitých ortografických a gramatických rysů osmanské turečtiny, které by umožnily následnou samostatnou práci s osmanskými texty. Během kurzu budou využívané učebnice osmanštiny a různé materiály a texty, které sahají od 14. do 20. století.

Na konci kurzu student bude schopen číst tištěné texty v osmanské turečtině, identifikovat vybrané gramatické jevy a porozumět textům s dopomocí slovníku.

Study programmes