Charles Explorer logo
🇬🇧

Ottoman Language II

Class at Faculty of Arts |
ABV500169

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka probíhá pouze v určité středy, které budou upřesněny během prvního týdne semestru (v něm výuka předmětu probíhat nebude). 

Texty budou s předstihem dodány.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na základní kurz Úvod do osmanštiny a Osmanština I, jeho cílem je rozvíjení znalostí v oblasti gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby, aby se zlepšila schopnost samostatné práce s osmanskými texty. V rámci kurzu budou využívané učebnice osmanštiny a různé materiály a texty, které sahají od 14. do 20. století.

Na hodinách se čtou a překládají texty, které budou s předstihem k dispozici.

Study programmes