Charles Explorer logo
🇬🇧

Analysis and Interpretation of Contemporary Arabic Religious and Ideological Texts IV

Class at Faculty of Arts |
ABV500171

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o specializovaný seminář, zaměřený na porozumění a interpretaci současných arabských ideologicky laděných náboženských materiálů. Kurz je určen pouze pro studenty Katedry Blízkého východu. Do kurzu se mohou zapsat i ti, kteří předmět absolvovali v předchozích letech pod jiným kódem, neboť obsah kurzu se aktualizuje a přízpůsobuje zájmu studentů.

Letos bychom pokračovali v analýze audiovizuálních materiálů, tedy videí. Vzhledem k tomu, že existují specializované kurzy k dialektologii, budeme se soustředit výhradně na vzletnější formy spisovné arabštiny, které se používají v rétorice, a které čerpají z islámského klasického odkazu (tzv. fushá at-turáth), ovšem obsahově se vztahují k aktuální problematice. Na minulém kurzu jsme se věnovali dosti reflexi Túfán al-Aqsá v pátečním kázání.

Cílem kurzu je a) Seznámit studenty s arabským mluveným projevem v rétorice a vysokém stylu b) rozvíjet analytické a interpretační schopnosti c) rozvíjet schopnost rozpoznávání různých problematických doktrín, vnímat různé významové nuance a ideologické zabarvení

Vstupní požadavky:

Kurz je určen výhradně studentům magisterského studia blízkovýchodních studií, mohou ho však navštěvovat i pokročilí bakaláři, pokud již prošli úvodními kurzy k islámu (islám I a islám II) a umějí již arabsky natolik, že jsou schopni orientovat se v mluveném projevu. Všechny materiály budou ve spisovné arabštině.

Požadavky k udělení zápočtu:

Připravenost na hodiny (většinu videí posílám studentům s předstihem), aktivní práce v hodinách