Charles Explorer logo
🇬🇧

Decolonial Introduction to (Contemporary) Art of Africa and Diaspora

Class at Faculty of Arts |
ACAFR0006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21. 2. 1. Představení tématu: Od primitivismu ke globálnímu světu umění   28. 2. 2.

Etiopie 7. 3. 3. Senegal 14. 3. 4.

Nigérie 21. 3. 5. Ghana 28. 3. 6.

Jižní Afrika 4. 4. 7. Kurátorské dílo Okwui Enwezora 11. 4. 8.

Spojené státy 25. 4. 9. Velká Británie 2. 5. 10.

Fotografie   9. 5. 11. Film a video 16. 5. 12.

Afrofuturismus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Berlínská konference z let 1884-85 vedla ke zrychlené kolonizaci afrického vnitrozemí. Objekty přivezené z dobyvačných cest začaly plnit muzea v koloniálních metropolích. Pro mnohé doklad primitivnosti původních kultur, francouzská umělecká avantgarda v nich však viděla zdroj oživení západní umělecké tradice. S primitivizujícím pohledem na africké umění a civilizaci se setkáváme dodnes.

Seminář ukáže na příkladech Etiopie, Nigérie či Ghany bohatství předkoloniálních afrických kultur, vliv západního umění v době koloniální, i roli, kterou umění sehrálo v době dekolonizace (Senegal). Jižní Afrika poslouží jako ukázka politizace umělecké scény v době apartheidu. Počínaje rokem 1989 se africké umění dostává do kontextu mezinárodní umělecké scény, v 90. létech proběhla také první bienále umění v Dakaru a Jižní Africe. Velké mezinárodní výstavy se postupně posouvaly od primitivizujícího pojetí k vyváženější reflexi situace na kontinentu, i vztahu mezi Afrikou a její rozsáhlou diasporou. Klíčovou roli v proměně globálního vnímání umění ve 21. století sehrál nigerijský kurátor Okwui Enwezora (1963–2019), který poukázal na důležitost nových center umění, ale také na úlohu nových médií a urbanizace kontinentu pro proměnu umění a vizuální kultury.